Dennis Reigle receives Beta Alpha Psi President's Award